Atlanta here I come

Atlanta here I come. A special thanks to everyone that made my birthday a glorious and unforgettable one. To all my family members, friends and loved ones in Plano Texas i will not forget your love and kind gestures. Houston’s Texas you were all wonderful. My prayer for you all is that celebration will never cease in your house and dwelling place. I AM VERY GRATEFUL TO YOU ALL.
Atlanta tôi đến đây. Một lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả mọi người đã làm cho sinh nhật của tôi một sự vinh quang và khó Gửi đến tất cả các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người thân yêu ở plano Texas tôi sẽ không quên tình yêu của bạn và những người Texas của Houston, bạn thật tuyệt vời. Lời cầu nguyện của tôi cho tất cả các bạn là lễ kỷ niệm này sẽ không bao giờ ngừng trong nhà của bạn và nơi ở Tôi rất biết ơn tất cả các bạn.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/cips.calling

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *