“Any Religious Leader that is attacking President Buhari is Fake and Evil not sent by God”

“Any Religious Leader that is attacking President Buhari is Fake and Evil not sent by God”

~ Pastor Kumuyi”Any Religious Leader that is attacking President Buhari is Fake and Evil not sent by God”

~ Pastor Kumuyi”bất kỳ lãnh đạo tôn giáo nào đang tấn công tổng thống buhari là giả tạo và ác quỷ không được gửi bởi chúa”
~ mục sư kumuyi
· Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/faith.fragile.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *