PRESS RELEASE, FOUR BOKO HARAM TERRORISTS DISPATCHED TO THE GREAT BEYOND IN AN ENCOUNTER WITH TROOPS AT MALLAM FATORI, Troops of 118 and 119 Task…

PRESS RELEASE
FOUR BOKO HARAM TERRORISTS DISPATCHED TO THE GREAT BEYOND IN AN ENCOUNTER WITH TROOPS AT MALLAM FATORI
Troops of 118 and 119 Task Force Battalions of Operation LAFIYA DOLE in northern Borno have neutralised 4 Boko Haram terrorists in an encounter yesterday night at Mallam Fatori, a border town in Abadam Local Government Area of Borno state.
On Saturday 2nd February 2019, a group of Boko Haram terrorists attempted to attack the town taking advantage of darkness but met their Waterloo in an encounter with gallant troops of 118 and 119 Task Force Battalions. The vigilant troops engaged the terrorists with heavy fire power and instantly despatched 4 of the attackers to the great beyond, while some of them escaped with gunshot wounds. The fleeing surviving terrorists abandoned some of their weapons and equipment which were recovered by the troops. The recovered items include, 1 Light Machine Gun, 1 Rocket Propelled Grenade 7 (RPG 7) tubes, 3 Rocket Propelled Grenade Bombs, 3 Rocket Propelled Grenade Chargers, a belt of 200 rounds of 7.62 mm (NATO type) ammunition, 5 rounds of 12.7mm ammunition and 4 Hand Grenades.The gallant troops are unrelenting and are further exploiting their success, as they engage in hot pursuit of the fleeing insurgents.
Three soldiers however sustained various injuries during the encounter. They are all in stable condition and receiving medical attention.
Please disseminate this information to the general public through your medium.
Thank you for your kind cooperation.
ONYEMA NWACHUKWU
Colonel
Deputy Director Public Relations
Theatre Command Operation LAFIYA DOLE
3 February 2018
Thông báo báo chí
Bốn tên khủng bố haram haram đã gửi đến những người vĩ đại bên kia trong một cuộc gặp gỡ với quân đội tại mallam fattori
Quân đội 118 và 119 lực lượng lực lượng đặc nhiệm của chiến dịch lafiya chia tại bắc borno đã vô hiệu 4 boko haram khủng bố trong một cuộc gặp mặt tối qua tại mallam fattori, một thị trấn Biên giới tại khu vực chính phủ địa phương abadam của bang borno.
Vào thứ bảy ngày 2 tháng 2019, một nhóm khủng bố của boko haram đã cố gắng tấn công thị trấn lợi dụng bóng tối nhưng đã gặp waterloo của họ trong một cuộc gặp gỡ với quân đội của 118 và 119 lực lượng lực lượng đặc nhiệm. Quân đội cảnh sát đã đính hôn với bọn khủng bố với sức mạnh hỏa lực và ngay lập tức 4 trong số những kẻ tấn công đến vĩ đại bên kia, trong khi một số người trong số họ trốn thoát bằng vết thương. Những tên khủng bố còn sống sót đã bỏ rơi một số vũ khí và thiết bị của họ được thu hồi bởi quân đội. Các mặt hàng thu hồi bao gồm, 1 khẩu súng máy sáng, 1 tên lửa lựu đạn 7 (RPG 7) ống, 3 quả bom lựu đạn lựu đạn, 3 bộ sạc lựu đạn hỏa tiễn, một thắt lưng của 200 Vòng 7.62 mm (Nato kiểu) đạn dược, 5 vòng 12.7 ly đạn dược và 4 tay lựu đạn. Những quân đội dũng cảm đang tàn nhẫn và tiếp tục khai thác sự thành công của họ, khi họ tham gia cuộc truy đuổi nóng bỏng của quân nổi dậy chạy trốn.
Ba người lính tuy nhiên có những tổn thương khác nhau trong cuộc gặp gỡ. Tất cả họ đều trong tình trạng ổn định và nhận được sự chú ý của y tế.
Vui lòng phổ biến thông tin này cho tướng công cộng thông qua các trung bình của bạn.
Cảm ơn vì sự hợp tác của anh.
Onyema nwachukwu
Đại tá
Phó Giám đốc quan hệ công cộng
Nhà hát chỉ huy chiến dịch lafiya chia
K: 2018
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/bulama.adamu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *