Okowa gives starter packs to 250 women

Okowa gives starter packs to 250 women.
Governor Okowa through the office of the Executive Assistant to the governor on women Mobilization today presented starter packs to 250 beneficiaries of women empowerment skill acquisition programs.
The governor who was ably represented by the secretary to state government HON. Hon Festus Agas urge the beneficiaries to be good ambassadors of Delta.
Okowa cung cấp gói cho 250 phụ nữ.
Thống Đốc okowa thông qua văn phòng của trợ lý hành chính cho thống đốc về phụ nữ vận động ngày hôm nay đã giới thiệu gói khởi động cho 250 người hưởng các chương trình thu nhận kỹ năng của phụ nữ.
Thống Đốc đã được đây đại diện bởi thư ký cho chính phủ của chính phủ hon. Hon festus agas ao người hưởng để trở thành các đại sứ tốt của Delta.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/ossaiking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *