Gov Okowa To Commission Benuku Road As Osanebi Hold Massive Empowerment Programme/Thanksgiving At Beneku, Ndokwa East

Gov Okowa To Commission Benuku Road As Osanebi Hold Massive Empowerment Programme/Thanksgiving At Beneku, Ndokwa East.
Delta State Governor Sen Ifeanyi Okowa will on February 12th, 2019 commission the Beneku Road At Ndokwa East.
Also on the same day, the Delta State House of Assembly Deputy Speaker Rt Hon Osanebi Ossai Friday will be organising an empowerment programme cum Thanksgiving and house warming on Tuesday,February 12th, 2019 @ Beneku, Ndokwa Eastn Beneku, Ndokwa East.
Gov okowa để ủy ban benuku road như osanebi giữ một chương trình trao quyền lớn / lễ tạ ơn tại beneku, ndokwa phía đông.
Tham gia bang thống đốc sen ifeanyi okowa sẽ vào ngày 12 tháng 12, 2019 ủy ban đường beneku tại ndokwa đông.
Cũng cùng một ngày, nhà tình trạng tham gia của hội đồng quản lý loa rt hon Osanebi Ossai Friday sẽ tổ chức một chương trình trao quyền, lễ tạ ơn và ngôi nhà ấm áp vào thứ ba, ngày 12 tháng hai, 2019 @ Beneku, ndokwa eastn beneku , ndokwa về phía đông.
· Xem bản gốc · Xếp hạng bản dịch này


Facebook: https://www.facebook.com/ossaiking

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *